Призначення, склад та можливості ВЗ(п) бригади

Вузол зв’язку (польовий) омбр (отбр) призначений для розгортання і експлуатаційного обслуговування вузлів зв’язку КП, ЗКП, ПУЛ бригади і забезпечення зв’язку радіо, радіорелейними і проводовими засобами.

До складу вузла зв’язку (польового) входять:

- управління вузлом,

- чотири центра зв’язку (радіо, КП, ЗКП, ПУЛ),

- відділення автоматизованих систем управління,

- відділення технічного обслуговування,

- стаціонарний вузол зв’язку (у мирний час).

До управління ВЗ (п) входять:

- начальник вузла зв’язку,

- заступник начальника вузла з озброєння,

- заступник начальника вузла з виховної роботи,

- технік (з обліку ключових документів),

- старшина,

- санітарний інструктор.

Радіоцентр (РЦ)-призначений для забезпечення радіозв’язку командиру,

штабу бригади зі старшим штабом, з підлеглими, приданими, взаємодіючими командирами і штабами як на місці, так і під час руху.

До складу РЦ входять відділення:

- радіо,

- командно-штабних машин,

- радіостанцій середньої потужності.

Радіовідділенняпризначене для забезпечення радіозв’язку командиру, штабу бригади зі старшим штабом, з підлеглими, приданими, взаємодіючими командирами і штабами, за допомогою носимих радіостанцій Р-158, Р-159, коли бригада виконує бойові завдання в пішому порядку. Зарядні пристрої ПЗУ-6 та ПЗУ-3М використовуються для зарядження акумуляторних батарей, які входять до комплекту радіостанцій.

Відділення КШМ призначене для забезпечення радіозв’язку командиру, НШ, начальникам служб як на місці, так і під час руху. КШМ Р-145БМ розподіляються : 1-КБр, 2-ЗКБр, 3-НШ, 4-НР, 5-НРЕБ і НРХБЗ, а Р-142Н-ЗНШ.

Відділення радіостанцій середньої потужності призначене для забезпечення радіозв’язку командиру та начальнику штабу бригади зі старшим командиром і штабом. До складу відділення входить дві радіостанції, з яких 1-ша працює в інтересах командира, 2-га – НШ.

Центр зв’язку КП (ЗКП)- прзначений для розгортання і есплуатаційного обслуговування вузла зв’язку КП ( ЗКП) і ліній прямого зв’язку проводовими і радіорелейними засобами.

До складу ЦЗ КП (ЗКП) входить:

- відділення засекреченого зв’язку,

- радіорелейно-кабельне відділення.

Відділення ЗАЗ має в своєму складі дві комплексних апаратних зв’язку П-240ТМ та

П-241ТМ. Телефонна КАЗ П-240ТМ призначена для забезпечення ЗАЗ та відкритого телефонного зв’язку по каналам утвореним радіо, проводовими, радіорелейними і тропосферними засобами зв’язку, а також для організації внутрішнього зв’язку на КП (ЗКП). Телеграфна КАЗ П-241ТМ призначена для забезпечення телеграфного ЗАЗ літеродрукуючого зв’язку зі старшим штабом по аналогічним каналам зв’язку.Радіорелейно - кабельне відділення призначене для розгортання

радіорелейних ліній прямого зв’язку між ПУ бригади та проводових ліній прямого зв’язку між ПУ бригади і ПУ підлеглих. В своєму складі відділення має дві радіорелейні станції Р-419 та 50км польового легкого кабелю П-274М

Центр зв’язку ПУЛ (ТПУ) - призначений для розгортання і експлуатаційного обслуговування вузла зв’язку ПУЛ, забезпечення радіозв’язку заступнику командира бригади з тилу та заступнику командира бригади з озброєння як на місці, так і під час руху, розгортання ліній проводового і радіорелейного зв’язку від ПУЛ.

До складу ЦЗ ПУЛ входить:

- відділення засекреченого зв’язку,

- радіорелейно-кабельне відділення,

- відділення КШМ.

Призначення і склад відділення ЗАЗ аналогічне ЦЗ КП.

РРК відділення призначене для розгортання радіорелейних ліній

прямого зв’язку між ПУЛ і КП, ЗКП бригади та проводових ліній прямого зв’язку між ПУЛ бригади і ПУ підлеглих підрозділів тилового та технічного забезпечення. До його складу входить одна РРСт Р-419 та 20км польового легкого кабелю П-274М.

Відділення КШМ призначене для забезпечення радіозв’язку заступнику командира бригади з тилу та заступнику командира бригади з озброєння як на місці, так і під час руху.

Відділення автоматизованих систем управління призначено призначено для збору, обробки, зберігання, систематизації та уніфікації даних, ефективний їх пошук і надання посадовим особам, забезпечення рішення інформаційних, розрахункових та інших задач. Складається з двох груп експлуатації. До складу першої групи входять дві КШМ МП- 31. В другу групу входять ПЕОМ, оргтехніка.Відділення технічного обслуговування призначена для проведення технічного обслуговування і ремонта засобів зв’язку, в тому числі апаратури ЗАЗ, заряджання акумуляторних батарей і технічного обслуговування автотранспорта ВЗ (п) омбр.

До складу відділення входять: АТО- 4, АТО- 18, АТО- 6, МТО- АТ.

В пункті постійної дислокації зв’язок забезпечується силами і засобами стаціонарного вузла зв’язку.

Вузол зв’язку (польовий) здатен: розгорнути три вузла зв’язку пунктів управління бригади (КП, ЗКП, ПУЛ), забезпечити радіозв’язок по 40- 42 радіомережах (радіонапрямках) забезпечити засекречування 14 телефонних ( з них два гарантованої стійкості) і 3-6 телеграфних каналів, які утворені радіо, радіорелейними, тропосферними і проводовими засобами зв’язку, розгортати до 10 радіорелейних напрямків, прокласти до 120 км польових кабельних ліній, забезпечити внутрішній телефонний зв’язок на пунктах управління бригади.


9568496217315460.html
9568532111457833.html

9568496217315460.html
9568532111457833.html
    PR.RU™