Узагальнюючим показником використання оборотних засобів є їхнє обертання

Для виміру обертання оборотних засобів використовують наступні показники:

1) коефіцієнт обертання запасів і витрат: відношення собівартості реалізованої продукції до суми оборотних засобів у запасах і витратах;

2)час обертання запасів і витрат: відношення тривалості звітного періоду (360 днів) до коефіцієнту обертання запасів і витрат;

3) коефіцієнт обертання рахунків дебіторів: відношення виручки від реалізації продукції до величини дебіторської заборгованості;

4) час обертання рахунків дебіторів: відношення тривалості звітного періоду до коефіцієнту обертання рахунків дебіторів;

5) операційний цикл: сума часу обертання рахунків дебіторів і часу обертання запасів і витрат.

Операційний цикл показує, протягом якого часу оплачуються рахунки дебіторів і реалізуються запаси, тобто час, протягом якого оборотні засоби в запасах і розрахунках перетворюються на готівкові грошові засоби.

Прискорення обертання оборотних засобів, яке виражається у підвищенні коефіцієнтів обертання та скороченні часу обертання, позитивно впливає на результати діяльності підприємства: чим скоріше обертаються оборотні засоби, тим менше їх потрібно при даному обсязі господарської діяльності.

Для оцінки складу, динаміки й показників використання оборотних засобів складається табл. 5.3.

Таблиця 5.3 – Структура і дінаміка показників використання оборотних засобів
Показник На початок року На кінець року Зміна Темп росту, %
тис. грн % до підсумку тис. грн % до підсумку тис. грн % до підсумку
1. Запаси і витрати
2. Грошови кошти і вкладення
3. Розрахунки з дебіторами
4. Всього оборотних засобів
5. Виручка від реалізації продукції
6. Собівартість реалізованой продукції
7. Коефіцієнт обертання запасів і витрат, разів
8. Час обертання запасів і витрат, днів
9. Коефіцієнт обертання рахунків дебіторів, разів
10. Час обертання рахунків дебіторів, днів
11. Операційний цикл, днівУ висновку відповісти на наступні запитання:

- як змінилася сума оборотних засобів підприємства протягом звітного періоду, під впливом яких факторів, чи є така зміна позитивною для підприємства і чому;

- які зміни відбулися у структурі оборотних засобів;

- як змінилися показники часу обороту запасів і витрат, рахунків дебіторів, якими чинниками викликані зміни;

- як і під впливом яких факторів змінилася тривалість операційного циклу, про що це свідчить.

Оцінка впливу показників обертання на величину оборотних засобів

Оцінка впливу показників обертання на величину оборотних засобів здійснюється по групах оборотних засобів: запаси і витрати та розрахунки з дебіторами.

В роботі передбачено проведення такого аналізу по запасах і витратах, для цього складається табл. 5.4.

Виявлення оборотних запасів внаслідок прискорення їх обертання або додаткове залучення засобів за рахунок уповільнення їх обертання в днях розраховується як різність часу обертання (строка 4) на кінець та початок року. Результат із знаком “+” означає додаткове залучення засобів і заноситься у строку 6а. Результат зі знаком “-” відповідає вивільненню запасів і записується до строки 5а.

Вивільнення або додаткове залучення оборотних запасів у тис. грн. визначається помноженням відповідного вивільнення (додаткового залучення) оборотних засобів у днях на одноденні витрати звітного року (тобто на кінець року).У висновку до табл. 5.4 відповісти на наступні питання:

- внаслідок яких факторів утворилося вивільнення (додаткове залучення) оборотних запасів;

- яку суму оборотних запасів можна вивільнити внаслідок прискорення або треба додатково залучити внаслідок уповільнення оборотних засобів підприємства.

Таблиця 5.4 - Оцінка впливу показников обертання на величину оборотних засобів в запасах та витратах
Показник На початок року На кінець року
1. Собівартість реалізованої продукції, тис.грн.
2. Одноденні витрати, тис.грн.
3. Запаси та витрати, тис.грн.
4. Час обертання, днів
5. Вивільнення коштів за рахунок прискорення обертання:
5.1. у днях
5.2. у сумі, тис.грн.

Аналіз наявності і використання джерел засобів підприємства


9568224783291426.html
9568304383855834.html

9568224783291426.html
9568304383855834.html
    PR.RU™