Програма колоквіуму

Мета: перевірити знання студентів з історії розвитку соціальної роботи за кордоном і в Україні в ХХ ст.

А) Особливості розвитку соціальної роботи за кордоном і в Україні в ХХ. ст

1. Якими були передумови зародження професії соціального працівника у США і країнах Західної Європи? Порівняйте їх із подіями, що відбуваються у сфері суспільної опіки, що відбуваються на рубежі XIX – XX ст. в Україні.

2. Суть процесу професіоналізації. Використайте аналіз основних стадій професіоналізації соціальної роботи для обгрунтування її появи як окремої професії.

3. Назвіть особливості підходів до здійснення соціальної допомоги Мері Річмонд і Д. Адамс.

4. Якими були шляхи становлення професії в Європі та Америці?

5. Основоположники соціальної роботи за рубежем.

6. Коли виникли перші соціальні школи?

7. Система соціальної роботи і соціального забезпечення в основних європейських країнах в ХХ ст.

8. Німецька система соціальної роботи і соціального забезпечення в ХХ ст. Соціальна робота як інструмент контролю у фашистській Німеччині.

9. Соціальна робота і система соціального захисту у Франції.

10. Модель соціальної роботи і соціального забезпечення у Великобританії.

11. Практика соціальної роботи в США в 1900 – 1930 роках.

12. Розвиток практики соціальної роботи і федерального забезпечення в США в 1930 – 1960 роках.

13. Система соціальної роботи і соціального забезпечення в 70-ті роки.

14. Становлення діагностичних підходів в теорії соціальної роботи в США в ХХ ст. «Соціальні діагнози» Мері Річмонд.

15. Метод індивідуальної роботи з випадком (методика case – work). «Соціальні діагнози» Мері Річмонд.

16. Розвиток функціональної школи соціальної роботи в США в ХХ ст. Вплив ідей Отто Ранка, Вірджінії Робінсон.

17. Переорієнтація в роботі соціальних працівників під впливом теорій 3. Фрейда та К. Роджерса. Вплив ідей американського психотерапевта та засновника гуманістичної психології Карла Роджерса.

18. Праця М. Річмонд «Соціальні діагнози», її роль і значення на вироблення першої методики в роботі соціального працівника.

19. Становлення і розвиток методу соціальної роботи в групах (груповий метод соціальної роботи).

20. Становлення і розвиток методу роботи в общині (громаді). Усвідомлення важливості соціальної роботи в общинах (1965 – 1974 рр.) в Західній Європі і США.

21. Дайте критичний аналіз розвитку вітчизняної системи соціального за­безпечення у XX столітті.

Б) Вплив діяльності А.С. Макаренка на теоретичну розробку методу груп (теорія колективу):

22. Які мотиви спонукали колоністів переїхати в Куряж? Чому цей переїзд сприяв руху колективу? (А.С. Макаренко «Педагогічна поема»)23. Які традиції створював і використовував А. Макаренко у згуртуванні дитячого коллективу? («Педагогічна поема»)

24. Як А. Макаренко сформулював закон руху колективу? («Педагогічна поема»).

25. Яке значення надавав А. Макаренко перспективі в житті дитячого колективу? Наведіть приклади постановки А. Макаренком перспективних завдань перед коллективом. («Педагогічна поема»)

26. Як А. Макаренко організовував зв’язки між молодшими і старшими вихованцями? («Педагогічна поема»)

27. Які думки А. Макаренка про щоденник вихователя? Які методи він використовував, вивчаючи своїх вихованців? («Педагогічна поема»)

28. Приведіть приклади педагогічного впливу на окремих вихованців. Визначте, які з них виходять від педагогів, а які – від колективу. («Педагогічна поема»)

Б* Гуманізм соціально-педагогічних ідей В. Сухомлинського («Серце віддаю дітям»):

29. Охарактеризуйте «Школу радості».

30. Турбота про здоров’я дітей. Головні принципи медичної педагогіки.

31. Турбота про багате духовне життя дітей.

32. Необхідність глибоко вивчати душу дитини.9567424115458887.html
9567479908069413.html

9567424115458887.html
9567479908069413.html
    PR.RU™